สุนัขตัวแรก ที่เกิดจากการโคลนนิ่งของจีน

นี่คือ สุนัขตัวแรก ที่เกิดจากการ โคลนนิ่งของจีน

คุนซุง เป็น สุนัขพันธุ์ Kummimg wolfdog สุนัขท้องถิ่นของจีน ที่ มีลักษณะที่คล้ายกับเยอรมันเชพเพิร์ด

Kunming dog เป็นหนึ่งในสุนัขใช้งานที่มีแนวคิดให้เป็นสุนัขที่ใช้งานในงานทางทหารของจีน และเป็นสุนัขครอบครัวได้ด้วย เป็นสุนัขที่ฉลาด กระฉับกระเฉง และมีพลังงานสูง สุขภาพดี ในปี 1950 จีนมีแนวคิดที่จะผลิตสุนัขใช้งานที่มีความสามารถรอบด้านให้ได้แบบเยอรมันเชพเพิร์ด เพื่อใช้ในงานราชการ งานค้นหาระเบิด กู้ภัย โดยนำ สุนัขเชพเพิร์ด มาผสมสิบรุ่น เพื่อให้ได้ความเป็น ไชน่าเชพเพิร์ด โดยเริ่มผลิตในยูนาน

การโคลนนิ่งคุนซุน ใช้ DNA จากสุนัขดมกลิ่นที่มีความสามารถมาก ชื่อว่า Huahuangma นำกลับมาใหม่ ซึ่งเป็นโครงการ ของ Yunnan Agricultural University และ Sinogene ซึ่งเป็น บริษัทที่ทำการโคลนนิ่งสุนัขในเชิงพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นสุนัขเดิมที่มีความสามารถ ก็ต้องฝึกใหม่ เพื่อให้เป็นสุนัขตำรวจของจีน

ข้อมูลอ้างอิง : South China Morning Post