GSD Breed | สายพันธุ์

สุนัขทุกสายพันธุ์เมื่อมีอายุมากขึ้น ความแข็งแรงของร่างกายก็จะลดลงตามอายุ เช่นเดียวกันกับมนุษย์ และ สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด...

ความต้องการทางโภชนาการของ สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด ควรประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ ไขมัน ในปริมาณที่เหมาะสม...

การออกกำลังกายของ สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด เป็นสุนัขที่มีพลังเยอะ ชอบวิ่งไปรอบๆ และไล่ต้อนสัตว์ ควรออกกำลังกายอย่างน้อยประมาณ 30-45 นาทีต่อวัน เป็นสิ่งสำคัญ...

อารมณ์ของ สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด เมื่ออยู่ร่วมกับเด็กๆ จะขึ้นอยู่กับการเข้าสังคม การได้รับการฝึกฝน และการถูกแนะนำให้รู้จักกับเด็กๆ...

สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด เป็นสุนัขที่มีความกระตือรือร้นสูง และมีความมั่นใจในตนเอง โดยสุนัขสายพันธุ์นี้ชอบที่จะเรียนรู้ มีความซื่อสัตย์และผูกพันกับเจ้าของเป็นอย่างดี ...

เยอรมันเชพเพิร์ด (German Shepherd) หรือที่รู้จักกันในชื่อ อัลเซเชี่ยน (เยอรมัน : Deutscher Schäferhund) เป็นสุนัขสายพันธุ์ขนาดใหญ่ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมนี...