เมื่อไหร่หูจะตั้ง?

เป็นคำถามอันดับหนึ่งของคนเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด โดยเฉพาะผู้เลี้ยงรายใหม่ๆ พันธุศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบของเยอรมันเชพเพิร์ดนั้นหูไม่ได้ตั้งมาแต่กำเนิด และการตั้งของหูตามธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สุนัขมีการสื่อสารที่ถูกต้องส่งผลต่อไปถึงอนาคต การปล่อยให้หูสุนัขตั้งเองจึงเป็นวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุด การตั้งของหูสุนัขจะเป็นไปตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อรอบใบหู และโครงสร้างกระดูกอ่อนของใบหู

สุนัขที่มีสุขภาพดี มีโครงสร้างใบหูที่สมส่วน มีกระดูกอ่อน และมีกล้ามเนื้อกระโหลกศรีษะที่แข็งแรง จะมีเปอร์เซนต์สูงที่หูจะตั้งในช่วงเวลาประมาณ 2-5 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เลี้ยงไม่ควรจะต้องไปกังวลอะไรเลย

จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สุนัขแต่ละตัวมีระยะเวลาการตั้งของหูแตกต่างกันไป หรือแม้แต่สุนัขตัวเดียวกันหูทั้งสองข้างก็ยังตั้งไม่พร้อมกัน โดยทั่วไปหูจะตั้งอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 2- 8 เดือน และเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพัฒนาการของฟันสุนัขที่เริ่มต้นไปจนถึงเสร็จสิ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญ

Credit : อ้วน ด็อกทูบอย