จะช่วยให้สุนัขหูตั้งตามธรรมชาติอย่างไร?

การสร้างสถานการณ์ให้เกิดการกระตุ้นให้ลูกสุนัขได้ใช้กล้ามเนื้อหูอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้หูตั้งขึ้นเร็วขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การทำเสียงที่น่าสนใจ ผิวปาก เรียกชื่อ กดคลิกเกอร์ เป่านกหวีด กระทืบเท้า ใช้เสียงทำให้ตื่นตัว หรือเอาสุนัขตัวอื่น เอาเสียงของสัตว์ชนิดอื่นมากระตุ้น ฯลฯ ล้วนเป็นวิธีฝึกการสื่อสารระหว่างผู้เลี้ยงกับสนัข

การทำเสียงที่น่าสนใจ ผิวปาก เรียกชื่อ กดคลิกเกอร์ เป่านกหวีด กระทืบเท้า ใช้เสียงทำให้ตื่นตัว

นอกจากจะช่วยให้หูตั้งตามธรรมชาติแล้ว ยังใช้เป็นวิธีทำให้ผู้เลี้ยงสุนัขถ่ายรูปสุนัขที่คุณรักได้ง่ายขึ้น และได้ภาพที่สวยน่าสนใจขึ้น

Credit : อ้วน ด็อกทูบอย